884804954
884804955
norgaz@norgaz.pl

Klasy czystości gazów technicznych

W przemysłowych procesach technologicznych wykorzystuje się najróżniejsze gazy techniczne. W wielu gałęziach przemysłu konieczne jest zastosowanie gazów o najwyższej klasie czystości. Czystość gazu technicznego ma ogromne znaczenie w wielu branżach - od wykorzystania w laboratoriach analitycznych i przemyśle spożywczym aż po obróbkę metali. Czym właściwie są gazy czyste, a czym klasa czystości gazu? Przeczytaj nasz krótki tekst i dowiedz się więcej.

Czyste gazy techniczne - co to jest?

Gazy techniczne to gazy mające zastosowanie w przemyśle, przechowywane w specjalnych butlach pod ciśnieniem. To między innymi dwutlenek węgla, tlen, azot, argon czy wodór. Samo pozyskiwanie gazów technicznych może doprowadzić do ich zanieczyszczenia, a dla wielu zastosowań gaz musi być doskonale czysty, aby mógł spełniać swoje zadanie w danym procesie technologicznym. Czystość gazu jest parametrem, który określa maksymalną dopuszczalną ilość zanieczyszczenia w gazie, czy to śladowe ilości innego gazu czy wilgoci. Ilość zanieczyszczeń dla konkretnych klas czystości określają normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Im wyższy procent czystości gazu, tym wyższa klasa czystości gazu.

Co wpływa na czystość gazu?

Stopień czystości gazu zależy między innymi od:

  • domieszek innych substancji i gazów,
  • sposobu magazynowania gazu,
  • sposób transportu gazu.

Butle przeznaczone do przechowywania gazów czystych muszą być odpowiednio przygotowane i oczyszczone, a sam proces napełniania butli przebiega pod ścisłym nadzorem. Również po napełnieniu butli przeprowadza się analizę gazu pod kątem całkowitej ilości zanieczyszczeń i jej stosunku do określonej normy.

Oznaczenia klasy czystości gazu

Stopień czystości gazu opisuje wartość procentowa, która odpowiada minimalnej wartości czystości gwarantowanej. Co to znaczy w praktyce? To nic innego jak wartość całkowitej ilości zanieczyszczeń określonej poprzez analizę gazu. Wyraża się ją w procentach objętościowych lub za pomocą notacji punktowej.

  • Najwyższa klasa czystości gazów ma wartość 99.9999%, określaną oznaczeniem 6.0.
  • Klasa 5.0 oznacza czystość gazu na poziomie 99.999% i zanieczyszczenie na poziomie 0.0001%.
  • Klasa 4.0 oznacza gaz o czystości 99.99%.
  • Klasa 3.0 to gazy o czystości 99.9%.
  • Klasa 2.7 to gazy o czystości 99.7%.
  • Gazy o najniższej klasie czystości 2.0 to gazy, które mają czystość na poziomie 99.9%.

Klasy czystości gazów technicznych odróżnia zawartość składników zanieczyszczających z procesu produkcji, transportu czy napełniania butli. W większości przypadków stosuje się gazy o poziomie zanieczyszczenia pomiędzy 2.7 a 4.0. Są to gazy bezpieczne i skuteczne, a jednocześnie niedrogie do zakupu. Do czego wykorzystuje się gazy o wysokiej czystości?

Zastosowanie gazów czystych

Gazy czyste wykorzystuje się najczęściej w przemyśle spożywczym, chemicznym, petrochemicznym, w laboratoriach analitycznych, w branży motoryzacyjnej (również w gaśnicach). Zastosowanie czystych gazów nie kończy się jednak na tym. Te szczególne gazy techniczne są też wykorzystywane w przemyśle szklarskim, hutniczym i do zastosować medycznych. W niektórych przypadkach konieczne jest użycie gazów o najwyższej klasie czystości, przygotowanych zgodnie z surowymi wymogami i normami.

Najwyższa klasa czystości gazów, o wartości pomiędzy 99.999 a 99.99%, ma zastosowanie między innymi podczas cięcia laserowego, w badaniach laboratoryjnych w spektrometrii oraz chromatografii, w obróbce cieplnej, syntezie chemicznej czy do lutowania elektrycznego. Inne zastosowania nie wymagają aż tak wysokiej klasy czystości gazu. Gazy o średniej klasie czystości są w użytku na przykład w branży spożywczej. Co więcej, nawet gazy o najniższej klasie czystości są powszechnie stosowane, na przykład jako składnik ochrony przeciwko pożarom.

Azot wykorzystuje się jako środek chłodzący i podstawowa atmosfera ochronna w procesach przemysłowych. Acetylen ma na przykład zastosowanie w palnikach acetylenowo-tlenowych do spawania i cięcia metali, ale też do syntez chemicznych. Czyste gazy techniczne mają mnóstwo zastosowań. W wielu branżach i gałęziach przemysłu czystość gazu jest bazą optymalizacji procesu produkcji, niezbędnym elementem funkcjonowania maszyn i narzędziem do obniżenia kosztów produkcji.

Oferta gazów technicznych w NOR-GAZ

Potrzebujesz gazów technicznych do zastosowań przemysłowych? W ofercie NOR-GAZ znajdziesz gazy techniczne stosowane powszechnie w najróżniejszych gałęziach przemysłu. Poznaj nasze propozycje gazów dla przemysłu, gazy dla gastronomii i wiele więcej. Zamów gaz z pewnego źródła. Gazy w okolicy Warszawy rozwozimy przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Chcesz złożyć zamówienie na gaz techniczny? Zadzwoń pod numer telefonu 884804954 lub 884804955, albo napisz wiadomość e-mail na norgaz@norgaz.pl.