884804954
884804955
norgaz@norgaz.pl

Jak przechowywać butle z gazem?
Bezpieczne przechowywanie butli z gazem - przepisy

Jeżeli chcesz kupić butle gazowe na zapas bądź też korzystać z jednej butli przez długi czas, np. przez cały sezon grillowy, musisz dowiedzieć się, jak przechowywać butle z gazem w sposób prawidłowy, bezpieczny dla życia i zdrowia ludzi oraz zgodny z przepisami. W dzisiejszym poradniku wyjaśnimy Ci, jak powinno wyglądać bezpieczne przechowywanie butli z gazem - gdzie trzymać butle, w jakiej temperaturze, jakie środki ostrożności przedsięwziąć. Koniecznie przeczytaj!

10 zasad, jak przechowywać butle z gazem

 1. Bezpieczne przechowywanie butli z gazem wymaga trzymania ich zawsze w pozycji pionowej. Do bezpiecznego przechowywania butli z gazem wymagane jest unieruchomienie butli gazowych, aby nie mogły się wywrócić bądź stoczyć.
 2. Bezpieczne przechowywanie butli z gazem oznacza składowanie ich w miejscach suchych, przewiewnych, niekiedy ognioodpornych. W przypadku magazynowania butli z gazem palnym odporne na ogień muszą być ściany (zewnętrzne, działowe), sufity, podłoże. Ponadto pomieszczenie powinno mieć drzwi przeciwpożarowe. W pomieszczeniu muszą też znajdować się jedynie instalacje i urządzenia elektryczne przeciwwybuchowe.
 3. Aby zadbać o bezpieczne przechowywanie butli z gazem, nie należy stawiać ich obok źródeł ciepła: grzejników, pieców, kotłów, kuchenek. Oznacza to także, że butle gazowe nie mogą stać w miejscach nasłonecznionych.
 4. Bezpieczne przechowywanie butli gazowych z gazami palnymi oraz utleniającymi wymaga ich rozdzielenia. Butle z tymi dwoma typami gazów powinny być składowane osobno.
 5. Bezpieczne przechowywanie butli z gazem, które nie są aktualnie używane, nie może mieć miejsca w pomieszczeniach mieszkalnych. Oznacza to, że zapasowe butle muszą znajdować się poza budynkiem mieszkalnym. Przechowywanie butli z gazem w domu, jeśli nie są aktualnie używane, jest zabronione. Dobrym pomysłem natomiast jest przechowywanie butli z gazem na zewnątrz budynku.
 6. Jeżeli na przechowywanie butli z gazem zostało wyznaczone pomieszczenie, musi być ono wentylowane oddolnie. Wentylacja musi być bardzo dobra. Nie powinno jednak w pomieszczeniu być kanałów, studzienek, otworów do czyszczenia kominów ani wpustów podłogowych.
 7. Bezpieczne przechowywanie butli z gazem wyklucza trzymanie ich w pomieszczeniu poniżej poziomu gruntu, a więc np. w piwnicach, garażach podziemnych.
 8. Bezpieczne przechowywanie butli z gazem oznacza trzymanie ich szczelnie zamkniętych, z króćcem zaślepionym nakrętką.
 9. Bezpieczne przechowywanie butli z gazem to także regularne sprawdzanie ich stanu. Weryfikowanie, czy elementy butli - np. elastyczny przewód gazowy - nie uległy uszkodzeniu, w tym korozji.
 10. Bezpieczne przechowywanie butli z gazem zakłada uniemożliwienie wstępu osobom trzecim do miejsca przechowywania butli gazowych.

Przechowywanie butli z gazem - temperatura

Butle z gazem powinno się przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 35°C. Dodatkowo butle z gazem należy przechowywać z daleka od źródeł ciepła w pomieszczeniach bądź też promieniowania słonecznego.

Bezpieczne przechowywanie: butla z gazem na zewnątrz budynku

Jeżeli tylko masz taką możliwość, przechowywanie butli gazowych na zewnątrz budynku pod zadaszeniem będzie świetnym rozwiązaniem. Tutaj naturalnie zapewniasz butlom przewiew i izolujesz je od ludzi. Pamiętaj jednak, by butle z gazem nie stały na słońcu ani mrozie. Aby uniemożliwić dostęp do nich osobom niepowołanym, możesz wykorzystać siatkę ogrodzeniową lub szafę zewnętrzną na butle gazowe.

Butla gazowa - przechowywanie w firmie

Prawidłowe przechowywanie butli gazowych zakłada wyznaczenie na miejsce magazynowania specjalnego pomieszczenia - oznaczonego znakami zakazu wstępu oraz zamkniętego na klucz. Nie mogą to być pomieszczenia takie jak klatka schodowa, korytarz, garaż ani inne, w których do butli z gazem miałyby dostęp osoby trzecie bądź też butle zagradzałyby drogę ewakuacyjną. Nie mogą to być również pomieszczenia znajdujące się poniżej poziomu gruntu ani wyposażone w źródła ciepła.

W zależności od rodzaju składowanego gazu konieczne może być wytyczenie obszaru chronionego i wdrożenie środków ochronnych takich jak system przeciwpożarowy. Przechowywanie butli z gazem palnym wyklucza możliwość umieszczania ich w pobliżu źródeł zapłonu. W magazynie, w którym trzymane są butle, co najmniej jedne drzwi muszą prowadzić bezpośrednio na zewnątrz budynku.

Nie tylko przechowywanie butli z gazem - kwestia transportu

Mimo iż prawidłowe przechowywanie butli z gazami technicznymi czy też gazami gastronomicznymi jest bardzo ważne, warto zaznaczyć, że równie istotną kwestię stanowi bezpieczny transport. Aby uniknąć sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia ludzi oraz zniszczenia samochodu, można zdecydować się na:

 1. Profesjonalny transport butli z gazem. Firma Nor-Gaz może przywieźć butle z gazem, którego potrzebujesz do domu czy firmy, we wskazane miejsce. Wówczas Twoim zadaniem będzie jedynie przestrzeganie przepisów przechowywania butli z gazem.
 2. Samodzielny transport butli gazowej. W tym przypadku pamiętaj, aby zawsze przewozić butle z gazem w pozycji stojącej. Dodatkowo powinny zostać zabezpieczone przed upadkiem, np. poprzez przywiązanie lub umieszczenie w pojemniku utrzymującym prawidłową pozycję.