884804954
884804955
norgaz@norgaz.pl

Czy każda butla gazowa wymaga legalizacji?

Butle gazowe są nieodłącznym elementem zakupu gazów technicznych. Gazy techniczne są powszechnie stosowane w gospodarstwach domowych czy też w przemyśle. Do ich przechowywania wykorzystuje się specjalne butle. Każda z nich musi spełnić ściśle określone przez prawo wymogi i być odporna na działanie wysokiego ciśnienia.

Bezpieczeństwo a legalizacja butli

Butla z gazem to butla wykonana z materiałów, których właściwości umożliwiają przechowywanie w niej gazów technicznych pod ciśnieniem. Najczęściej jest to stal wysokowęglowa, stal nierdzewna albo aluminium. Pojemniki są konstruowane specjalnie z myślą o przechowywaniu substancji w stanie ciekłym albo gazowym pod wysokim ciśnieniem. Aby przechowywanie i transport gazów być w pełni bezpieczny dla otoczenia, butle muszą spełniać normy opisane w ustawach.

Dystrybutor butli z gazem przed rozpoczęciem sprzedaży musi wnioskować o ekspertyzę do Urzędu Dozoru Technicznego. Legalizacja butli to więc nic innego, jak potwierdzenie z Urzędu, że dana butla spełnia założone normy bezpieczeństwa. Tym samym może być wykorzystana do przechowania i przewożenia gazów.

Legalizacja butli

Na czym polega legalizacja butli z gazem?

Jak dokonać legalizacji butli z gazem? Jak wygląda sam proces legalizacji? Badanie techniczne rozpoczyna się od dokładnego czyszczenia i płukania wnętrza butli. W ten sposób eliminowane są resztki zawartości. Czynności obejmują też sprawdzenie stanu technicznego pojemnika: wykonanie hydraulicznej próby ciśnieniowej i przegląd struktury zewnętrznej butli. Sprawdzenie ma zagwarantować pełną sprawność i bezpieczeństwo butli. Każdą z tych czynności wykonuje doświadczony specjalista w placówce posiadającej odpowiednie uprawnienia. Jeśli nie zostaną wykryte usterki, butla jest dopuszczona do użytku. Legalizacja jest ważna przez 10 lat - data jest umieszczana na tabliczce znamionowej. Jeżeli pojemnik pokryje rdza lub wykazane zostaną inne nieszczelności lub usterki, legalizacja nie zostanie przedłużona. Podobnie w przypadku uszkodzeń, takich jak wgniecenia czy odkształcenia.

Potwierdzeniem legalizacji jest naklejka ze stemplem inspektora Urzędu Dozoru Technicznego oraz specjalny dokument, protokół z zezwoleniem. W ten sposób mamy pewność, że wszystkie parametry wytrzymałościowe butli są wystarczające. Butla może być w użytku maksymalnie przez 20 lat. Po tym okresie trzeba ją wymienić na nową.

Czy każda butla musi przejść przez legalizację?

Tak, każda butla wprowadzana do sprzedaży i użytku musi mieć legalizację. Wszystkie butle na gaz muszą mieć pozytywny wynik testów i badań technicznych. Sprzedaż i użytkowanie butli, która nie przeszła legalizacji, jest zabronione. Nie ma znaczenie rodzaj gazu przechowywanego w butli - każda butla musi zostać zalegalizowana. Zwykle zajmuje się tym dystrybutor butli - to on występuje do UDT o ekspertyzę. Przed upływem 10 lat wniosek o legalizację należy ponowić.

Ile kosztuje legalizacja butli z gazem? To zwykle koszt ponad stu złotych. Ostateczny koszt zależy od rodzaju zbiornika, jego zastosowania i liczby zbiorników.

Masz pytania o legalizację? Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się ze specjalistami z NOR-GAZ! Zadzwoń do nas 884804954 albo 884804955 - udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji.