884804954
884804955
norgaz@norgaz.pl

Bezpieczne używanie gazów technicznych
– 5 NAJWAŻNIEJSZYCH ZASAD

Prace z użyciem gazów technicznych w butlach należą do szczególnie niebezpiecznych. W zależności od gazu może zaistnieć ryzyko pożaru albo wybuchu. Dlatego tak ważne jest zachowanie wszelkich niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Gazy techniczne, takie jak tlen, argon, acetylen, hel czy wodór to substancje powszechnie wykorzystywane w różnego rodzaju działalności gospodarczej. Używa się ich między innymi w produkcji, usługach oraz do wykonywania określonych procedur, takich jak spawanie czy cięcie metali. Dla zachowania bezpieczeństwa w miejscu pracy kluczowe jest przestrzeganie odpowiednich zasad korzystania z gazów.

Jak bezpiecznie korzystać z gazów technicznych?

W przypadku substancji, jakimi są gazy techniczne, możemy wyróżnić 5 uniwersalnych zasad bezpieczeństwa, których należy bezwzględnie przestrzegać w zakresie magazynowania i przechowywania. Oto one!

Kupuj gaz techniczny ze sprawdzonego źródła

Zawsze kupuj gaz techniczny z pewnego, legalnego źródła. Gazy, niezależnie od ich przeznaczenia, powinno się kupować wyłącznie ze sprawdzonych punktów sprzedaży, takich jak NOR-GAZ. W takim miejscu masz pewność zachowania szczelności butli i prawidłowego oznaczenia, bez żadnych nieprawidłowości. Profesjonalny punkt zajmie się też bezpiecznym transportem butli gazowych. Taki transport powinien odbywać się na specjalnych platformach i wózkach zapobiegających przewróceniu i uderzeniu butli o ziemię.

Sprawdzaj oznakowanie butli

Na etykiecie każdej butli z gazem powinna znaleźć się informacja o rodzaju gazu i źródle jego pochodzenia, a wybrane butle są opisywane skrótowo literami oraz mają określone kolory, np. butle z tlenem są niebieskie, a butle z gazami medycznymi i spożywczymi mają kolor biały i zielony. Barwy rozpoznawcze butli gazowych są ustanowione przez normę europejską, więc przestrzegają jej również producenci z Polski. Takie oznakowanie jest uzupełnieniem oznakowania na etykiecie.

Przechowuj butle w odpowiednich warunkach

Przechowuj gaz w odpowiedniej temperaturze, najlepiej nieprzekraczającej 35°C, jeżeli producent nie umieścił innych zaleceń na butli. Unikaj przechowywania butli gazowych w pobliżu źródeł ciepła. Kiedy na terenie zakładu znajduje się urządzenie emitujące ciepło i chcesz w postawić w jego pobliżu butle z gazami technicznymi, pamiętaj, że minimalna odległość powinna wynosić 1,5 metra. Chroń butle przed bezpośrednim nasłonecznieniem, w takich warunkach temperatura może szybko wymknąć się spod kontroli pracowników i użytkowników.

Trzymaj butle w pionie

Pojemniki z gazem trzymaj w pozycji pionowej, z zaworem do góry, zabezpieczone przed przewróceniem albo uszkodzeniem. Przechowuj je w pomieszczeniach chroniących butle przed słońcem i z wentylacją.

Przetrzymuj butle poza obrębem stanowisk pracy

W miejscu pracy gazy techniczne muszą być przechowywane z dala od stanowisk pracy pracowników. Konieczne jest doprowadzenie gazu do miejsca użytkowania - na przykład poprzez rury miedziane albo stalowe. Butla pod ciśnieniem nie może stać w bliskiej odległości od użytkowników.

Jeżeli chcesz zamówić gazy techniczne z pewnego źródła, skorzystaj z usług NOR-GAZ. Gazy techniczne i ich mieszanki w okolicy Warszawy rozwozimy od poniedziałku do piątku. Zadzwoń do nas 884804954 lub 884804955, albo napisz e-mail norgaz@norgaz.pl.